Co zawiera raport inspekcji termowizyjnej ?
Jakie są formy opracowania raportu termowizyjnego?

W przypadku typowych pomiarów obiektów budowlanych firma Infra Skan oferuje opracowanie raportów termowizyjnych w następujących wariantach:

1) Podstawowy Raport Termowizyjny.

Uproszczona forma prezentacji wyników dedykowana dla osób które chcą zlokalizować wady izolacyjne w swoim mieszkaniu/domu, bez ponoszenia większych kosztów.

W standardowej cenie raport jest w formie elektronicznej i zawiera omówienie 10 wybranych zdjęć termowizyjnych, oraz dodatkowy plik z wszystkimi wykonanymi zdjęciami niezależnie od liczby wykonanych zdjęć (Zdjęcia w dodatkowym pliku nie są poddane dalszej obróbce, natomiast dla łatwości identyfikacji zestawione są w pary: zdjęcie w podczerwieni jest obok korespondującego zdjęcia widzialnego - liczba zdjęć nie jest ograniczona i zależy od liczby zauważonych wad)

2) Szczegółowy Raport Termowizyjny.

Szczegółowa forma prezentacji wyników zawierająca zestawienie termogramów oraz zdjęć widzialnych, szczegółowy opis zauważonych wad, histogramy oraz profile (przekroje) temperatury.

W standardowej cenie raport jest w formie elektronicznej i zawiera opis 15 zdjęć termowizyjnych oraz dodatkowy plik z parami wszystkich wykonanych zdjęć.

(Zdjęcia w dodatkowym pliku nie są poddane dalszej obróbce, natomist dla łatwości identyfikacji zestawione są w pary: zdjęcie w podczerwieni jest obok korespondującego zdjęcia widzialnego - liczba zdjęć nie jest ograniczona i zależy od liczby zauważonych wad)

Ta forma prezentacji wyników jest optymalnym rozwiązaniem dla osób pragnących zbadać stan izolacji swojego domu/mieszkania, ze względu na szczegółowy opis zauważonych wad i większą liczbę omówionych termogramów przy relatywnie niewiele większym wydatku finansowym.

3) Szczegółowy Raport Termowizyjny zgodny z PN-EN 13187.

Rozszerzona forma prezentacji wyników tak jak dla powyżej opisanego raportu szczegółowego, jednakże z rozbudowaną formą opisową wymaganą przez normę PN-EN 13187.

Jest to forma opracowania dedykowana dla osób, które potrzebują prezentacji wyników na potrzeby ubezpieczyciela, zarządu nieruchomości, lub w przypadku kwestii spornych z wykonawcą robót itp.

Poniżej zamieszczono podgląd pierwszych, spośród kilkudzieśięciu stron raportu szczegółowego zgodnego z PN EN 13187.