Przykładowe realizacje termowizyjne firmy Infra Skan

 

krakow-termowizja

 

Termowizja - Kraków

 

Badanie wykonano na zlecenie jednej z krakowskich wspólnot mieszkaniowych w związku z podejrzewaniem występowania wad budowlanych  w nowo wbudowanym budynku. Badanie wykazało występowanie znacznego liniowego mostka termicznego na elewacji budynku oraz innych wad izolacji, które prowadziły do wychłodzenia przyziemia i naroży w lokalu, a w konsekwencji do wykraplania się wilgoci z powietrza i rozwoju pleśni/ grzybów. Wykazano również wady stolarki okiennej prowadzące do ponadnormatywnego wychłodzenia ościeży i prowadzące w rezultacie do wykraplania się wilgoci oraz rozwoju pleśni i grzybów.

 Kraków - termowizja bloku wielorodzinnego

 

Termowizja Kraków - pomiar bloku wielorodzinnego

 

Pomiar kamerą termowizyjną związany był z planowanymi pracamii docieploniowo - remontowymi i dotyczył analizy aktualnego stopnia izolacji termicznej budynku oraz wskazania newralgicznych miejsc wymagających szczególnej uwagi podczas póżniejszych prac.

 Termowizja Elektrociepłownia Katowice

 

Badanie termowizyjne - Elektrociepłownia Katowice

 

Analiza termowizyjna stanu technicznego kompensatorów tkaninowych

 Termowizja cementownia

 

Pomiary termowizyjne pieców obrotowych w cementowni

 

Celem tych okresowych pomiarów była analiza zmian rozkładu temperatury na powierzchni płaszcza pieców obrotowych.

Krakow-pomiar termowizyjny w przemysle

Badanie Termowizyjne w fabryce kosmetyków - Kraków

 

Badanie obejmowało przegląd instalacji ogrzewania oraz instalacji elektrycznej

Termowizja - Morsy

 

Pomiar Termowizyjny podczas kąpieli Morsów Ziemi Chrzanowskiej

 

Pomiaru dokonano bezpłatnie na prośbę lokalnej grupy Morsów, którzy chcieli zbadać zmiany temperatury ciała ludzkiego przed i po kąpieli w zimnej wodzie. Na podstawie przeprowadzonego pomiaru opracowano artykuł, który jest dostępny na następującej stronie www:

 

http://chrzanowski24.pl/wiadomosci-lokalne/trzebinia-balaton-morsy-okiem-kamerery-termowizyjnej-01015740

Temowizja w elektroenergetyce  

Pomiar termowizyjny w fabryce systemów zasilania awaryjnego

 

Pomiar termowizyjny wykonany został w celu sprawdzenia temperatury pracy nowego typu układu w związku z jego potencjalnym wprowadzeniem do produkcji.

Kamera termowizyjna-Dabrowa Tarnowska 

Termowizja - Dąbrowa Tarnowska

 

Celem badania była jakościowa ocena stanu termoizolacji niedawno wybudowanego domu oraz analiza czynników prowadzących do wzrostu wilgoci w części przyziemnej budynku. Badanie wykazało słabe parametry izolacyjne w rejonie przyziemia (niedostateczna izolacja ściany fundamentowej) prowadzące do wykraplania się wilgoci z powietrza. Budynek posiadał bardzo szczelną stolarkę okienną, co w konsekwencji prowadziło do ograniczonej cyrkulacji powietrza przez wentylację grawitacyjną i do wzrostu wilgotności powietrza. Podczas badania dokonano również analizy innych zauważonych wad budowlanych.

Inspekcja termowizyjna-Libertow 

Badanie Termowizyjne - Libertów

 

Celem badania była jakościowa ocena stanu termoizolacji nowo wybudowanego mieszkania dwupoziomowego przed sfinalizowaniem transakcji jego zakupu. Badanie wykazało liczne miejsca strat ciepła i wady budowlane. Sprzedający zobowiązał się do naprawy wykazanych wad przed ostatecznym zakupem nieruchomości co uchroniło kupujących przed uciązliwym i kosztownym przyszłym remontem.

Termowizja domu

 

Termowizja - powiat Pszczyński

 

Celem badania była jakościowa ocena stanu termoizolacji luksusowego domu. Badanie wykazało miejsca strat ciepła w różnych rejonach domu oraz miejsca wymagające prac dociepleniowych / naprawczych.

Kamera termowizyjna-Dabrowa Gornicza

 

Termowizja - Dąbrowa Górnicza

 

Przedmiotem badania był niedawno wybudowany dom jednorodzinny. Celem badania była weryfikacja jakości robót montażowych / dociepleniowych oraz detekacja podejrzewanych wad izolacji poddasza. Badanie wykazało liczne wady izolacji połaci dachowej oraz lokalne problemy z osadzeniem oraz szczelnośćią stolarki okiennej . Sporządzony raport był podstawą do negocjacji z wykonawcą robót budowlanych.

Termowizja Krakow

 

Badanie termowizyjne - Kraków

 

Celem badania była termowizyjna analiza przyczyn wychłodzenia wybranych ścian w niedawno wybudowanym mieszkaniu. Podczas badania zarejestrowano wychładzający wpływ zabudowanych ciągów kominowych, które ze względu na odwrócony ciąg wentylacji zasysały zimne powietrze zarówno do badanego mieszkania, jak i mieszkań poniżej. Temat wadliwie działającej wentylacji został przedstawiony wykonawcy budynku.

Pomiar kamera termowizyjna-Gliwice

 

Termowizja - Gliwice

 

Celem badania była jakościowa ocena stanu termoizolacji domu w zabudowie bliżniaczej. Badanie wykazało ogólnie dobre parametry izolacyjne budynku, przy czym zauważono również nieliczne defekty wymagające uwagi, których naprawa przyczyni się do poprawy bilansu energetycznego obiektu.

Badanie termowizyjne-Krakow

 

Termowizja - Kraków

 

Celem badania termowizyjnego była analiza czynników wpływających na pojawianie się wilgoci na ścianach wewnętrznych mieszkania. Na podstawie analizy termogramów i wilgotności materiałów elewacyjnych wykazano, iż wilgoć nie jest związana z kondensacją pary wodnej w pomieszczeniu, a z wadami hydroizolacji dachu oraz infiltracją wody przez rysy w elewacji. Dodatkowo podczas badania zauważono odwrócony kierunek działania kanału wentylacyjnego oraz straty ciepła związane z brakiem izolacji rur ogrzewania CO przebiegających w podłodze.

Termowizja Malopolska

 

Pomiar Termowizyjny - Brzoskwinia

 

Badany obiekt był w trakcie robót termoziolacyjnych przed etapem robót tynkarskich. Badanie wykazało miejsca, gdzie występował znaczny spadek temperatury wokół wybranych okien (temperatura niższa o 10-15 st. od temp. ściany) związany z wadami izolacji na obwodzie ramy okiennej. Doatkowo zauważono konwekcyjny ruch powietrza pomiędzy ścianą a wewnętrzną stroną płyt styropianowych, związany z grubą warstwą zaprawy do styropianu i napływem powietrza u spodu płyt styropianowych. Inwestor postanowił naprawić wybrane fragmenty elewacji przed wykonaniem robót tynkarskich. Badanie wykazało również nierównomierną temperaturę "żeberek"wybranych kaloryferów, które powinny zostać sprawdzone przez instalatora i ewntualnie wymienione na gwarancji.

Termowizyjne badanie okien Krakow

 

Termowizyjne badanie stolarki okiennej - Kraków

 

Celem badania była detekcja wad jakościowych i montażowych stolarki okiennej. Inwestor dokonał zakupu wysoko energooszczędnych okien z pakietem 3 szybowym i "ciepłą" ramką. Zakupione okna nie spełniły niestety jego oczekiwań, gdyż wyczuwalne były przewiewy zimnego powietrza w przypadku wielu okien. Badanie wykazało różne wady związane z jakością ramy i uszczelek jak również wady związane z nieprawidłowym montażem stolarki. Na podstawie wykonanego badania inwestor postanowił zgłosić reklamację do producenta/ firmy montażowej w celu usunięcia defektów.

Badanie termowizyjne Chrzanow 

Pomiar kamerą termowizyjną - Chrzanów

 

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu. Badanie wykazało liczne wady izolacji na wszystkich elewacjach. Wady były związane z wybraną technologią budowy oraz wadami wykonawczymi. Dodatkowo wykazano miejsca rozszczelnienia okien i drzwi. W celu ograniczenia strat ciepła zalecono naprawę wybranych uszczelek, regulacje zawiasów, zaślepienie/ocieplenie wnęki nad przedsionkiem prowadzącym do drzwi ogrodowych oraz docieplenie elewacji.

kamera termowizyjna Malopolska

 

Termowizja - Chrzanów

 

Celem badania była analiza stanu termoizolacji nowo wybudowanego domu przed pierwszym zamieszkaniem. Badanie wykazało straty ciepłą przez segmentową bramę garażową, braki ciągłości izolacji połaci dachowych w miejscu ich styku ze ścianami szczytowymi,  wady osadzenia kilku okien i drzwi wejściowych oraz liniowy mostek termiczny na obwodzie domu w miejscu styku listwy startowej styropianu i izolacji ściany fundamentowej. Inwestor postanowił uzupełnić braki izolacji obwodowej przyziemia oraz dokonać inspekcji kamerą endoskopową z ewentualnym przyszłym nadmuchem granulatu styropianowego w miejscu braków izolacji.

Termowizja Olkusz

 

Termowizja - Olkusz

 

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu związana z ponadnormatywnymi rachunkami za ogrzewanie. Dom był cyklicznie modernizowany, jednakże wysokość rachunków nie zadowalała zleceniodawcy. Podczas badania zauważono straty ciepła związane z brakiem izolacji ścian fundamentowych, liczne przedmuchy zimnego powietrza przez uszczelki okienne i rysy w ościeżu, straty ciepła przez drzwi garażowe, słabe parametry izolacyjne stropu poddasza oraz konwekcyjny ruch powietrza pomiędzy oryginalną ścianą a docieplająca warstwą styropianu. 

Kamera termowizyjna Trzebinia

 

Badanie kamerą termowizyjną - Trzebinia

 

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu. W wyniku przeprowadzonego pomiaru zauważono straty ciepła związane z brakiem izolacji ściany fundamentowej, widoczne w postaci liniowego mostku termicznego na obwodzie przyziemia domu. Badanie wykazało również odwrócony ciąg wentylacji grawitacyjnej, wady uszczelek drzwiowych, wychłodzenie ściany łazienki przez nieodpowiednio zamurowany kanał wentylacyjny oraz niejednorodność izolacji w wybranych punktach poddasza. Inwestor postanowił uzupełnić izolację przyziemia i naprawić uszczelki drzwiowe. Dodatkowo podczas badania sprawdzono jaki stopień rozszczelnienia okien przywróci prawidłowy ciąg wentylacji wywiewnej.

Termowizja-Slask 

Pomiar Termowizyjny - Zabrze

 

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu i lokalizacja podejrzewanych wad docieplenia poddasza. Badanie wykazało liczne straty ciepła związane z wadami wykonawczymi wybranych detali budowlanych. Zaobserwowano straty ciepła w rejonie m.in. węgarków, przyziemia, nadproży, miejsca osadzenia luksferów oraz zamocowania płyty balkonowej. Dodatkowo pomiar wykazał liczne wady izolacji połaci dachowych poddasza użytkowego. Zleceniodawca na podstawie wykonanego pomiaru postanowił dokonać stopniowej naprawy wybranych elementów.

Badanie termowizyjne Trzebinia 

Pomiar Termowizyjny - Trzebinia

 

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu. Badanie wykazało straty ciepła przez bramę garażową, liniowe mostki termiczne związane z zamocowaniem płyt balkonowych, wychłodzone nadproża okienne oraz znaczne straty ciepła u spodu okien związane z wadliwym zamocowaniem parapetu. Na podstawie wykonanych pomiarów dokonano iniekcji pianki poliuretanowej pod parapet podwyższając wewnętrzną temperature ramy okiennej o ok. 7 stopni, dokonano również naprawę izolacji drzwi balkonowych i bramy garażowej.

Pomiar kamera termowizyjna Gliwice 

Badanie kamerą termowizyjną - Gliwice

 

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu w związku z planowaną termomodernizacją. Badanie wykazało miejsca newralgiczne wymagające szczególnej uwagi - wady wynikacjące z błędów wykonawczych, błędy związane z wybraną technologią budowlaną oraz  przerwy izolacji związane z systemowym osadzeniem rolet antywłamaniowych. Na podstawie badania inwestor może odpowiednio zaplanować roboty dociepleniowe, aby wszystkie zauważone wady zostały wyeliminowane lub znacznie ograniczone.

Kamera termowizyjna-Krakow 

Badanie termowizyjne - Kraków

 

Celem pomiaru termowizyjnego była detekcja i rejestracja podejrzewanych wad stolarki okiennej w nowo wybudowanym budynku. Badanie wykazało przedmuch zimnego powietrza u spodu ramy okiennej związany z wadliwym wykonaniem izolacji podczas montażu okna lub zewnętrznego parapetu. Dodatkowo badanie wykazało występowanie innych drobnych problemów, których wczesne rozwiązanie uchroniło mieszkańców przed przyszłymi problemami związanymi z rozwojem pleśni i grzybów.

Termografia-Chrzanow 

Badanie termowizyjne - Chrzanów

 

Celem badania termowizyjnego była jakościowa ocena stanu zaizolowania domu jednorodzinnego i ewentualna detekcja podejrzewanych wad w związku z wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Badanie wykazało bardzo liczne rozszczelnienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz liczne wady wykonawcze docieplenia poddasza. Na podstawie przeprowadzonego badania inwestor może prawidłowo zaplanować kolejne etapy naprawcze biorąc pod uwagę skalę wychłodzenia wywołanego poszczególnymi wadami.

Inspspekcja termowizyjna Kraków

Termowizja - Kraków

 

Celem badania termowizyjnego była jakościowa analiza stanu zaizolowania nowo wybudowanego domu jednorodzinnego. Podczas badania zarejestrowano różne wady związane z wadliwie zamocowaną stolarką okienną, wady jakościowe samej stolarki oraz inne miejsca gdzie występował brak ciągłości izolacji termicznej. Na podstawie sporządzonego raportu zleceniodawca postanowił żądać naprawy wykazanych wad przez dewelopera. Wyniki raportu pozwoliły na skuteczne wyegzekwowanie naprawy wadliwych miejsc.