Jakie są obszary zastosowania termowizji?
Co można zyskać dzięki inspekcji kamerą termowizyjną?

 

Obszary zastosowania termowizji są bardzo szerokie i wraz z rozwojem technologii i dostępności samych kamer ciągle się zwiększają.

Termowizja w początkowej fazie rozwoju była głównie wykorzystywana przez wojsko, natomiast bardzo szybko stała się potężnym narzędziem w przemyśle, budownictwie, medycynie oraz innych dziedzinach nauki i techniki.

W przypadku przemysłu, badanie termowizyjne jest usługą wspomagającą proces utrzymania ruchu, pozwalającą na lepsze planowanie remontów oraz ograniczenie przestojów produkcyjnych , natomiast dla branży budowlanej i klienta indywidualnego największe korzyści mogą płynąć z wykorzystania kamery termowizyjnej do analizy właściwość cieplnych domu / mieszkania.

W dobie rosnących cen energii oraz tendencji do ograniczania zanieczyszczenia powietrza, termowizja pozwala na detekcję wad dotyczących izolacji termicznej obiektów, a przez to na ich szybkie usunięcie.

W większości przypadków koszt badania termowizyjnego może bardzo szybko się zwrócić, jeśli wykryte wady zostaną przynajmniej częściowo usunięte.

Poniżej opisano kilka wybranych sytuacji w których wykonanie badania termowizyjnego może być szczególnie korzystne:

ZAKUP NOWEGO MIESZKANIA / DOMU

W chwili obecnej zakup nowego mieszkania lub domu powinien być naturalnie powiązany z wykonaniem sprawdzającego badania termowizyjnego. Koszt przeciętnego badania termowizyjnego stanowi jedynie ułamek promila zainwestowanych środków, a pozwala na sprawdzenie jakości robót montażowych, identyfikację ukrytych wad i miejsc wymagających naprawy oraz pozwala zidentyfikować obszary wpływające negatywnie na komfort cieplny i koszt ogrzewania. Badania termowizyjne są jedyną nieinwazyjną (nie wymagająca zniszczenia części obiektu), a zarazem praktyczną metodą badawczą, którą można skontrolować budynek po zakończeniu robót wykończeniowych. 

Badania termowizyjne jakkolwiek ograniczają się do badania powierzchniowego rozkładu temperatury na powierzchni ścian, dachów, podłóg itp., to jednak w połączeniu z wiedzą budowlaną dają możliwość rozpoznania wad budowlanych. Wynika to z faktu, iż duża część błędów budowlanych wynikająca z niewłaściwego połączenia materiałów, niedbałego montażu, wadliwej hydroizolacji, itp. jest widoczna w postaci anomalii rozkładu temperatury na powierzchni badanego elementu. 

Bardzo korzystne jest również sprawdzenie obiektu przed upływem okresu gwarancyjnego, gdyż istniejące wady początkowo widoczne jedynie w kamerze termowizyjnej, mogą spowodować efekty widoczne gołym okiem dopiero po dłuższym czasie, często po upływie okresu gwarancji (np. stopniowy wzrost wilgoci).

Poniżej zamieszczonych jest kilka przykładowych zdjęć wykonanych w nowo wybudowanych domach, w których zauważone wady wymagały napraw:


Wady wykonawcze izolacji poddasza 


Wady izolacji ściany fundamentowej


Brak ciągłości izolacji 

CHĘĆ OBNIŻENIA RACHUNKÓW ZA OGRZEWANIE

W wielu przypadkach bardzo duża część miejsc w których dochodzi do strat ciepła, może być w prosty sposób zrektyfikowana i znacząco wpłynąć na obniżenie rachunków za ogrzewanie oraz poprawić komfort przebywania w danym pomieszczeniu.

Wiele lokalizowanych problemów jest związanych z wadliwymi uszczelkami w stolarce okiennej i drzwiowej, nie wyregulowanymi mimośrodami w okuciach okiennych, rysach na styku ramy okiennej z otworem okiennym, nieprawidłowo zamontowanych parapetach lub źle ułożonemu dociepleniu poddasza.

Większość tych wad możne być usunięta lub przynajmniej znacznie poprawiona bez większych nakładów i praktycznie żadnych robót zaliczanych do kategorii remontów.

Często wystarcza regulacja okien, wymiana uszczelek, poprawienie ułożenia niezakrytej wełny mineralnej na poddaszu, lub iniekcja pianki poliuretanowej.

Nawet niektóre duże wady związane z wadliwie zaizolowanym dachem/poddaszem (braki w wełnie mineralnej lub styropianie) mogą być poprawione z bardzo małą ingerencją w wykończone powierzchnie dzięki nadmuchowi granulatu styropianowego przez wcześniej wykonany mały otwór.


Brak szczelności drzwi wejściowych 


Przedmuch zimnego powietrza w rejonie zamocowania parapetu

LOKALIZACJA PRZEBIEGU INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ORAZ PRZEWĘŻEŃ I WYCIEKÓW W OBWODACH GRZEWCZYCH

Kamera termowizyjna pozwala zlokalizować przebieg instalacji grzewczych dzięki wzrostowi temperatury w miejscu jej przebiegu. Jest to szczególnie korzystne w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego, gdyż możliwe jest zlokalizowanie przecieków instalacji oraz przewężeń (spowodowanych np.: nie prawidłowym zagięciem rurki) powodujących nierównomierny rozkład temperatury wzdłuż obwodu grzewczego. W przypadku wycieków ciepłej wody kamera pozwala w bardzo szybki sposób określić lokalizację miejsca wycieku ponieważ wyciekająca woda rozgrzewa obszar uszkodzenia. Na podstawie doświadczenia można określić, czy obserwowana anomalia jest spowodowana wyciekiem wody, czy też np. nierównomierną izolacją rur CO/ CWU.


Lokalizacja przebiegu ogrzewania podłogowego


Termowizyjny obraz wycieku ciepłej wody 

KONTROLA WARUNKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA KOMFORT CIEPLNY

Większość inwestorów rozważając zlecenie wykonania badania termowizyjnego robi to mając na względzie przyszłe oszczędności w kosztach ogrzewania. Jednakże odpowiednio zaizolowane mieszkanie to nie tylko oszczędności w wydatkach. Równie ważne (a niekiedy nawet ważniejsze) jest kształtowanie odpowiedniego komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

Tak zwany komfort cieplny wpływa niesamowicie na to jak czujemy się przebywając lub pracując w danym pomieszczeniu.

Zapewne większa część osób czytających ten artykuł miała do czynienia z sytuacją, gdy pomimo stosunkowo wysokiej temperatury w pomieszczeniu (np. 22st. C) wyraźnie odczuwany był chłód i dyskomfort.

Bierze się to stąd, iż na organizm ludzki wpływa nie tylko temperatura otaczającego powietrza, ale również zmiany w rozkładzie temperatury na wszystkich otaczających nasz powierzchniach oraz mikro przeciągi od wadliwie zainstalowanej stolarki okiennej/drzwiowej oraz ruch powietrza pomiędzy ciepłymi i zimnymi elementami w otoczeniu.

Znając lokalizacje anomalii termicznych można podjąć dalsze działania, które usuną mikro przewiewy oraz ograniczą różnice w rozkładzie temperatury, przez co znacznie poprawią komfort przebywania w pomieszczeniu.


Obniżenie temperatury na ścianie w salonie


Wychłodzone nadproże w jadalni 

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

Planując wykonanie termomodernizacji budynku warto wykonać badanie termowizyjne, gdyż pozwoli ono na zbadanie aktualnego rozkładu temperatury na obiekcie i pozwoli wskazać miejsca newralgiczne, które będą wymagały szczególnej uwagi. Dodatkowo możliwe jest lepsze dobranie parametrów/grubości warstwy izolacyjnej, aby zapewnić równomierny rozkład temperatury na wszystkich powierzchniach. Z kolei po wykonaniu robót dociepleniowych badanie termowizyjne jest jedyną metodą, która pozwoli na wskazanie miejsc niepoprawnie docieplonych. Na podstawie tej wiedzy inwestor może zażądać od ekipy budowlanej naprawy defektów lub negocjować obniżkę ceny za roboty nie spełniające wszystkich wymagań.


Mostek cieplny na docieplonej ścianie


Mostek termiczny w rejonie zamocowania płyty balkonowej

PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Kamera termowizyjna pozwala zbadać instalację elektryczną pod kątem przegrzewania się wadliwie wykonanych połączeń oraz uszkodzonych bezpieczników, przełączników itp. Należy pamiętać, iż prawidłowo wykonana i konserwowana instalacja elektryczna pozwala na uniknięcie ryzyka wystąpienia pożaru, który może by fatalny w skutkach.


Termowizyjny obraz elementu instalacji elektrycznej


Termowizyjny obraz elementu o podwyższonej temperaturze