Jak przeprowadzane jest badanie termowizyjne i w jakich warunkach?
Jakie posiadamy kwalifikacje?

 

W przypadku pomiarów termowizyjnych bardzo ważnym, a często pomijanym, aspektem jest doświadczenie osoby wykonującej pomiary.

W chwili obecnej rozwój technologii związanej z kamerami termowizyjnymi znacznie ułatwił proces uzyskiwania wyników oraz ich obróbki, jednakże w dalszym ciągu najważniejsza jest wiedza, która pozwala zdiagnozować przyczynę zauważonej wady oraz możliwości jej naprawy.

Na rynku nie brakuje ofert firm, które traktują kamerę termowizyjną jak lustrzankę cyfrową i nie mając żadnego doświadczenia inżynierskiego oferują pomiary termowizyjne przy okazji innych często zupełnie nie związanych usług.

Firma Infra Skan specjalizuje się w specjalistycznych pomiarach inżynierskich, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu w charakterze nadzoru budowlanego otrzymują Państwo gwarancję rzetelnej analizy wyników.

Osoba wykonująca pomiary jest członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, posiada uprawnienia państwowe do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz posiada świadectwo kwalifikacyjne SEP na stanowisku Eksploatacji i Dozoru dla Grupy 1 oraz Grupy 2 uprawniające do pomiarów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (G1) oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (G2).

 

Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

 

W przypadku pomiarów obiektów budowlanych pod względem oceny ich właściwości cieplnych, podstawą do wykonania pomiarów jest obowiązująca norma PN-EN 13187.

W celu zapewnienia wiarygodnych wyników, pomiar kamerą termowizyjną jest wykonywany przy dogodnych warunkach środowiskowych. Temperatura zewnętrzna powinna być stabilna i zapewnić różnicę temperatur wewnątrz - zewnątrz na poziomie przynajmniej 15 stopni C. Dla typowego budynku o masywnej konstrukcji oznacza to wykonanie pomiaru przy temperaturze zewnętrznej poniżej +7 st. C (dla obiektów szkieletowych różnica temperatury może być nieco mniejsza).

W przypadku przejściowych miesięcy, gdy dzienna temperatura jest nieznacznie wyższa od wspomnianych +7 stopni C, badanie wykonuje się w nocy lub nad ranem, gdyż łatwiej wówczas osiągnąć zróżnicowanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej na oczekiwanym poziomie.

Pomiar termowizyjny jest wykonywany przy zachmurzonym niebie lub po zachodzie słońca oraz przy możliwie bezwietrznej pogodzie i braku opadów.

 

Podczas typowego badania termowizyjnego domu jednorodzinnego badane są następujące elementy:

 • Kontrola obiektu od zewnątrz:

  • Badanie stanu zaizolowania ścian oraz widocznej części dachu

  • Lokalizacja mostków termicznych oraz niejednorodności izolacji termicznej

  • Kontrola osadzenia okien i drzwi

 

 • Kontrola obiektu od wewnątrz:

  • Lokalizacja wad budowlanych prowadzących do powstania mostków termicznych oraz anomalii termicznych

  • Kontrola osadzenia okien i drzwi wraz z identyfikacją ewentualnych przewiewów zimnego powietrza

  • Lokalizacja miejsc zagrożonych wykraplaniem wilgoci

  • Kontrola zachowania prawidłowego ciągu wentylacji

  • Kontrola warunków kształtujących komfort termiczny

 

W przypadku stwierdzenia wad budowlanych związanych z występowaniem wilgoci dodatkowo przeprowadzane są pomiary wilgotności materiałów nowoczesnym wilgotnościomierzem pojemnościowym.

 

Możliwa jest również szczegółowa analiza wad budowlanych z wykorzystaniem precyzyjnej kamery endoskopowej o rozmiarze kamery jedynie 4.5mm.