Jak przeprowadzane jest badanie termowizyjne i w jakich warunkach?
Jakie posiadamy kwalifikacje?

W przypadku pomiarów termowizyjnych bardzo ważnym, a często pomijanym, aspektem jest doświadczenie osoby wykonującej pomiary.

W chwili obecnej rozwój technologii związanej z kamerami termowizyjnymi znacznie ułatwił proces uzyskiwania wyników oraz ich obróbki, jednakże w dalszym ciągu najważniejsza jest wiedza, która pozwala zdiagnozować przyczynę zauważonej wady oraz możliwości jej naprawy.

Na rynku nie brakuje ofert firm, które traktują kamerę termowizyjną jak lustrzankę cyfrową i nie mając żadnego doświadczenia inżynierskiego oferują pomiary termowizyjne przy okazji innych często zupełnie nie związanych usług.

Firma Infra Skan specjalizuje się w specjalistycznych pomiarach inżynierskich, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu w charakterze nadzoru budowlanego otrzymują Państwo gwarancję rzetelnej analizy wyników.

Osoba wykonująca pomiary jest członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, posiada uprawnienia państwowe do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz posiada świadectwo kwalifikacyjne SEP na stanowisku Eksploatacji i Dozoru dla Grupy 1 oraz Grupy 2 uprawniające do pomiarów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (G1) oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (G2).

Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

W przypadku pomiarów obiektów budowlanych pod względem oceny ich właściwości cieplnych, podstawą do wykonania pomiarów jest obowiązująca norma PN-EN 13187.

W celu zapewnienia wiarygodnych wyników, pomiar kamerą termowizyjną jest wykonywany przy dogodnych warunkach środowiskowych. Temperatura zewnętrzna powinna być stabilna i zapewnić różnicę temperatur wewnątrz - zewnątrz na poziomie przynajmniej 15 stopni C. Dla typowego budynku o masywnej konstrukcji oznacza to wykonanie pomiaru przy temperaturze zewnętrznej poniżej +7 st. C (dla obiektów szkieletowych różnica temperatury może być nieco mniejsza).

W przypadku przejściowych miesięcy, gdy dzienna temperatura jest nieznacznie wyższa od wspomnianych +7 stopni C, badanie wykonuje się w nocy lub nad ranem, gdyż łatwiej wówczas osiągnąć zróżnicowanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej na oczekiwanym poziomie.

Pomiar termowizyjny jest wykonywany przy zachmurzonym niebie lub po zachodzie słońca oraz przy możliwie bezwietrznej pogodzie i braku opadów.

Podczas typowego badania termowizyjnego domu jednorodzinnego badane są następujące elementy:

 • Kontrola obiektu od zewnątrz:

  • Badanie stanu zaizolowania ścian oraz widocznej części dachu

  • Lokalizacja mostków termicznych oraz niejednorodności izolacji termicznej

  • Kontrola osadzenia okien i drzwi

 • Kontrola obiektu od wewnątrz:

  • Lokalizacja wad budowlanych prowadzących do powstania mostków termicznych oraz anomalii termicznych

  • Kontrola osadzenia okien i drzwi wraz z identyfikacją ewentualnych przewiewów zimnego powietrza

  • Lokalizacja miejsc zagrożonych wykraplaniem wilgoci

  • Kontrola zachowania prawidłowego ciągu wentylacji

  • Kontrola warunków kształtujących komfort termiczny

W przypadku stwierdzenia wad budowlanych związanych z występowaniem wilgoci dodatkowo przeprowadzane są pomiary wilgotności materiałów nowoczesnym wilgotnościomierzem pojemnościowym.

Możliwa jest również szczegółowa analiza wad budowlanych z wykorzystaniem precyzyjnej kamery endoskopowej o rozmiarze kamery jedynie 4.5mm.


Przykładowe realizacje termowizyjne firmy Infra Skan

27 maj 2019

Celem badania termowizyjnego była jakościowa analiza stanu zaizolowania nowo wybudowanego domu...

27 maj 2019

Celem badania termowizyjnego była jakościowa ocena stanu zaizolowania domu jednorodzinnego i ewentualna detekcja...

27 maj 2019

Celem pomiaru termowizyjnego była detekcja i rejestracja podejrzewanych wad stolarki okiennej w nowo wybudowanym...

27 maj 2019

Celem badania była analiza stanu termoizolacji domu w związku z planowaną termomodernizacją. Badanie wykazało miejsca...

Zobacz więcej realizacji


Jakie są obszary zastosowania termowizji?
Co można zyskać dzięki inspekcji kamerą termowizyjną?

Obszary zastosowania termowizji są bardzo szerokie i wraz z rozwojem technologii i dostępności samych kamer ciągle się zwiększają.

Termowizja w początkowej fazie rozwoju była głównie wykorzystywana przez wojsko, natomiast bardzo szybko stała się potężnym narzędziem w przemyśle, budownictwie, medycynie oraz innych dziedzinach nauki i techniki.

W przypadku przemysłu, badanie termowizyjne jest usługą wspomagającą proces utrzymania ruchu, pozwalającą na lepsze planowanie remontów oraz ograniczenie przestojów produkcyjnych , natomiast dla branży budowlanej i klienta indywidualnego największe korzyści mogą płynąć z wykorzystania kamery termowizyjnej do analizy właściwość cieplnych domu / mieszkania.

W dobie rosnących cen energii oraz tendencji do ograniczania zanieczyszczenia powietrza, termowizja pozwala na detekcję wad dotyczących izolacji termicznej obiektów, a przez to na ich szybkie usunięcie.

W większości przypadków koszt badania termowizyjnego może bardzo szybko się zwrócić, jeśli wykryte wady zostaną przynajmniej częściowo usunięte.

Poniżej opisano kilka wybranych sytuacji w których wykonanie badania termowizyjnego może być szczególnie korzystne:

ZAKUP NOWEGO MIESZKANIA / DOMU

W chwili obecnej zakup nowego mieszkania lub domu powinien być naturalnie powiązany z wykonaniem sprawdzającego badania termowizyjnego. Koszt przeciętnego badania termowizyjnego stanowi jedynie ułamek promila zainwestowanych środków, a pozwala na sprawdzenie jakości robót montażowych, identyfikację ukrytych wad i miejsc wymagających naprawy oraz pozwala zidentyfikować obszary wpływające negatywnie na komfort cieplny i koszt ogrzewania. Badania termowizyjne są jedyną nieinwazyjną (nie wymagająca zniszczenia części obiektu), a zarazem praktyczną metodą badawczą, którą można skontrolować budynek po zakończeniu robót wykończeniowych. 

Badania termowizyjne jakkolwiek ograniczają się do badania powierzchniowego rozkładu temperatury na powierzchni ścian, dachów, podłóg itp., to jednak w połączeniu z wiedzą budowlaną dają możliwość rozpoznania wad budowlanych. Wynika to z faktu, iż duża część błędów budowlanych wynikająca z niewłaściwego połączenia materiałów, niedbałego montażu, wadliwej hydroizolacji, itp. jest widoczna w postaci anomalii rozkładu temperatury na powierzchni badanego elementu. 

Bardzo korzystne jest również sprawdzenie obiektu przed upływem okresu gwarancyjnego, gdyż istniejące wady początkowo widoczne jedynie w kamerze termowizyjnej, mogą spowodować efekty widoczne gołym okiem dopiero po dłuższym czasie, często po upływie okresu gwarancji (np. stopniowy wzrost wilgoci).

Poniżej zamieszczonych jest kilka przykładowych zdjęć wykonanych w nowo wybudowanych domach, w których zauważone wady wymagały napraw:


Wady wykonawcze izolacji poddasza 


Wady izolacji ściany fundamentowej


Brak ciągłości izolacji 

CHĘĆ OBNIŻENIA RACHUNKÓW ZA OGRZEWANIE

W wielu przypadkach bardzo duża część miejsc w których dochodzi do strat ciepła, może być w prosty sposób zrektyfikowana i znacząco wpłynąć na obniżenie rachunków za ogrzewanie oraz poprawić komfort przebywania w danym pomieszczeniu.

Wiele lokalizowanych problemów jest związanych z wadliwymi uszczelkami w stolarce okiennej i drzwiowej, nie wyregulowanymi mimośrodami w okuciach okiennych, rysach na styku ramy okiennej z otworem okiennym, nieprawidłowo zamontowanych parapetach lub źle ułożonemu dociepleniu poddasza.

Większość tych wad możne być usunięta lub przynajmniej znacznie poprawiona bez większych nakładów i praktycznie żadnych robót zaliczanych do kategorii remontów.

Często wystarcza regulacja okien, wymiana uszczelek, poprawienie ułożenia niezakrytej wełny mineralnej na poddaszu, lub iniekcja pianki poliuretanowej.

Nawet niektóre duże wady związane z wadliwie zaizolowanym dachem/poddaszem (braki w wełnie mineralnej lub styropianie) mogą być poprawione z bardzo małą ingerencją w wykończone powierzchnie dzięki nadmuchowi granulatu styropianowego przez wcześniej wykonany mały otwór.


Brak szczelności drzwi wejściowych 


Przedmuch zimnego powietrza w rejonie zamocowania parapetu

LOKALIZACJA PRZEBIEGU INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ORAZ PRZEWĘŻEŃ I WYCIEKÓW W OBWODACH GRZEWCZYCH

Kamera termowizyjna pozwala zlokalizować przebieg instalacji grzewczych dzięki wzrostowi temperatury w miejscu jej przebiegu. Jest to szczególnie korzystne w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego, gdyż możliwe jest zlokalizowanie przecieków instalacji oraz przewężeń (spowodowanych np.: nie prawidłowym zagięciem rurki) powodujących nierównomierny rozkład temperatury wzdłuż obwodu grzewczego. W przypadku wycieków ciepłej wody kamera pozwala w bardzo szybki sposób określić lokalizację miejsca wycieku ponieważ wyciekająca woda rozgrzewa obszar uszkodzenia. Na podstawie doświadczenia można określić, czy obserwowana anomalia jest spowodowana wyciekiem wody, czy też np. nierównomierną izolacją rur CO/ CWU.


Lokalizacja przebiegu ogrzewania podłogowego


Termowizyjny obraz wycieku ciepłej wody 

KONTROLA WARUNKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA KOMFORT CIEPLNY

Większość inwestorów rozważając zlecenie wykonania badania termowizyjnego robi to mając na względzie przyszłe oszczędności w kosztach ogrzewania. Jednakże odpowiednio zaizolowane mieszkanie to nie tylko oszczędności w wydatkach. Równie ważne (a niekiedy nawet ważniejsze) jest kształtowanie odpowiedniego komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

Tak zwany komfort cieplny wpływa niesamowicie na to jak czujemy się przebywając lub pracując w danym pomieszczeniu.

Zapewne większa część osób czytających ten artykuł miała do czynienia z sytuacją, gdy pomimo stosunkowo wysokiej temperatury w pomieszczeniu (np. 22st. C) wyraźnie odczuwany był chłód i dyskomfort.

Bierze się to stąd, iż na organizm ludzki wpływa nie tylko temperatura otaczającego powietrza, ale również zmiany w rozkładzie temperatury na wszystkich otaczających nasz powierzchniach oraz mikro przeciągi od wadliwie zainstalowanej stolarki okiennej/drzwiowej oraz ruch powietrza pomiędzy ciepłymi i zimnymi elementami w otoczeniu.

Znając lokalizacje anomalii termicznych można podjąć dalsze działania, które usuną mikro przewiewy oraz ograniczą różnice w rozkładzie temperatury, przez co znacznie poprawią komfort przebywania w pomieszczeniu.


Obniżenie temperatury na ścianie w salonie


Wychłodzone nadproże w jadalni 

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

Planując wykonanie termomodernizacji budynku warto wykonać badanie termowizyjne, gdyż pozwoli ono na zbadanie aktualnego rozkładu temperatury na obiekcie i pozwoli wskazać miejsca newralgiczne, które będą wymagały szczególnej uwagi. Dodatkowo możliwe jest lepsze dobranie parametrów/grubości warstwy izolacyjnej, aby zapewnić równomierny rozkład temperatury na wszystkich powierzchniach. Z kolei po wykonaniu robót dociepleniowych badanie termowizyjne jest jedyną metodą, która pozwoli na wskazanie miejsc niepoprawnie docieplonych. Na podstawie tej wiedzy inwestor może zażądać od ekipy budowlanej naprawy defektów lub negocjować obniżkę ceny za roboty nie spełniające wszystkich wymagań.


Mostek cieplny na docieplonej ścianie


Mostek termiczny w rejonie zamocowania płyty balkonowej

PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Kamera termowizyjna pozwala zbadać instalację elektryczną pod kątem przegrzewania się wadliwie wykonanych połączeń oraz uszkodzonych bezpieczników, przełączników itp. Należy pamiętać, iż prawidłowo wykonana i konserwowana instalacja elektryczna pozwala na uniknięcie ryzyka wystąpienia pożaru, który może by fatalny w skutkach.


Termowizyjny obraz elementu instalacji elektrycznej


Termowizyjny obraz elementu o podwyższonej temperaturze


Co zawiera raport inspekcji termowizyjnej ?
Jakie są formy opracowania raportu termowizyjnego?

W przypadku typowych pomiarów obiektów budowlanych firma Infra Skan oferuje opracowanie raportów termowizyjnych w następujących wariantach:

1) Podstawowy Raport Termowizyjny.

Uproszczona forma prezentacji wyników dedykowana dla osób które chcą zlokalizować wady izolacyjne w swoim mieszkaniu/domu, bez ponoszenia większych kosztów.

W standardowej cenie raport jest w formie elektronicznej i zawiera omówienie 10 wybranych zdjęć termowizyjnych, oraz dodatkowy plik z wszystkimi wykonanymi zdjęciami niezależnie od liczby wykonanych zdjęć (Zdjęcia w dodatkowym pliku nie są poddane dalszej obróbce, natomiast dla łatwości identyfikacji zestawione są w pary: zdjęcie w podczerwieni jest obok korespondującego zdjęcia widzialnego - liczba zdjęć nie jest ograniczona i zależy od liczby zauważonych wad)

2) Szczegółowy Raport Termowizyjny.

Szczegółowa forma prezentacji wyników zawierająca zestawienie termogramów oraz zdjęć widzialnych, szczegółowy opis zauważonych wad, histogramy oraz profile (przekroje) temperatury.

W standardowej cenie raport jest w formie elektronicznej i zawiera opis 15 zdjęć termowizyjnych oraz dodatkowy plik z parami wszystkich wykonanych zdjęć.

(Zdjęcia w dodatkowym pliku nie są poddane dalszej obróbce, natomist dla łatwości identyfikacji zestawione są w pary: zdjęcie w podczerwieni jest obok korespondującego zdjęcia widzialnego - liczba zdjęć nie jest ograniczona i zależy od liczby zauważonych wad)

Ta forma prezentacji wyników jest optymalnym rozwiązaniem dla osób pragnących zbadać stan izolacji swojego domu/mieszkania, ze względu na szczegółowy opis zauważonych wad i większą liczbę omówionych termogramów przy relatywnie niewiele większym wydatku finansowym.

3) Szczegółowy Raport Termowizyjny zgodny z PN-EN 13187.

Rozszerzona forma prezentacji wyników tak jak dla powyżej opisanego raportu szczegółowego, jednakże z rozbudowaną formą opisową wymaganą przez normę PN-EN 13187.

Jest to forma opracowania dedykowana dla osób, które potrzebują prezentacji wyników na potrzeby ubezpieczyciela, zarządu nieruchomości, lub w przypadku kwestii spornych z wykonawcą robót itp.


Galeria wad budowlanych

Jak wyglądają przykładowe wady budowlane widziane okiem kamery?

 


 

Czym jest termowizja?
Jaka jest historia rozwoju tej dziedziny nauki i techniki?

Termowizja jest to dziedzina nauki zajmująca się detekcją, rejestracją, przetwarzaniem oraz wizualizacją promieniowania podczerwonego.

Po uwzględnieniu różnorodnych parametrów dotyczących badanego obiektu i warunków przeprowadzenia pomiaru kamera termowizyjna ukazuje zarejestrowane promieniowanie podczerwone w postaci tzw termogramu, czyli obrazu ukazującego rozkład temperatury na powierzchni badanego obiektu.

Promieniowanie podczerwone jest emitowane przez każdy obiekt o temperaturze wyższej od tzw. zera absolutnego, które wynosi -273.150C.

Promieniowanie podczerwone zostało zarejestrowane po raz pierwszy 11 lutego 1800r. przez Sir Wiliama Herschela (angielskiego astronoma, urodzonego w Niemczech), podczas gdy eksperymentował on z różnym kolorami filtrów optycznych do obserwacji astronomicznych. Zaobserwowany przez niego wzrost temperatury podczas obserwacji astronomicznych z wykorzystaniem czerwonego filtru wraz z dalszymi eksperymentami pozwoliły mu wysunąć wnioski, iż widmo promieniowania słonecznego jest szersze niż widmo widziane gołym okiem, oraz iż obszar widocznej czerwieni przylega do obszaru niewidzialnego promieniowania, które wiele lat później zaczęto określać jako podczerwone.

Szybki rozwój termowizji, tak jak i wielu innych dziedzin nauki/ techniki był ściśle powiązany z wykorzystaniem jej do działań wojennych. Już podczas I Wojny Światowej prowadzono zaawansowane badania związane z wykrywaniem ludzi, samolotów, statków, itd. Dzięki potężnym możliwościom jakie termowizja wnosiła do oręża armii technologia ta szybko ewoluowała, jednocześnie wiele wyników badań zostało utajnionych. Dla zastosowań cywilnych urządzenia termowizyjne stały się dostępne dopiero w drugiej połowie lat 50-tych XX wieku. Od tego czasu dokładność samych kamer, jak i zakres wykorzystania kamer termowizyjnych do różnych zastosowań ciągle się zwiększa.

W chwili obecnej badania termowizyjne mają najczęstsze zastosowanie w następujących dziedzinach :

Działania militarne; Ratownictwo; Ochrona (ochrona granic, alarmy, itd.); Badania przyrodnicze; Badania naukowe i wspomaganie projektowania; Medycyna, Budownictwo; Szeroko rozumiany przemysł i energetyka.