Mieszkanie w nowo oddanym budynku uległo szybkiemu zawilgoceniu w związku z wyciekiem wody z niezaprasowanej złaczki Al-Pex.
Ze względu na duży wypływ wody nastąpiła szybka migracja wody w całej strefie pod posadzkowej mieszkania.
Do osuszania podposadzkowego wykorzystano pompę ciśnieniową, seprarator wilgoci oraz osuszacz adsorpcyjny.
W trakcie prac zastosowano zarówno tryb pod ciśnieniowy (zasysanie wody do separatora), jak również tryb nadciśnieniowy (tłoczenie suchego powietrza pod posadzkę).
Do osusznia ścian wykorzystano 6 wentylatorów (osiowe oraz promieniowe) oraz wspomagający osuszacz kondensacyjny z pompą kondensatu.
Do osuszania zabudowanych przestrzeni wykorzystano wentylator promieniowy z dyszami tłocznymi, który umożliwia podawanie suchego powietrza za pomocą węży elastycznych.

usługa osuszania mieszkania Kraków wynajem osuszaczy Kraków osuszanie pod posadzkowe Kraków