Zlecenie dotyczyło osuszenia kilkudziesięciu komórek lokatorskich oraz korytarzy i pomieszczeń technicznych do nich przyległych.

Zalanie związane było z olbrzymimi ulewami, które doprowadziły do wtargnięcia wód opadowych do garażu.

Wszystkie pomieszczenia objęte osuszaniem posiadały izolację termiczną pod warstwą wylewki, w której to warstwie zalegała woda.

Podczas pracy urządzeń w trybie podciśnieniowym, odpompowano ponad 1m3 wody spod posadzki.

Do osuszenia wszystkich pomieszczeń wykorzystano kilkadziesiąt różnych urządzeń, obejmujących zestawy ciśnieniowe, osuszacze i wentylatory.

Proces osuszania trwał 3 tygodnie i doprowadził do przywrócenia przegród budowlanych do stanu sprzed zalania. 

 

1 osuszanie komórek lokatorskich infraskan 2 osuszanie po zalaniu kraków infraskan 3 zalanie komórek lokatorskich osuszanie infraskan 4 infraskan usługa osuszania po zalaniu kraków  

  

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl