Usługa osuszania domu jednorodzinnego zalanego na skutek występującej awarii w strefie pod posadzkowej.

Po precyzyjnym wskazaniu miejsca awarii przez firmę Infra Skan i późniejszej naprawie przez firmę hydrauliczną, przystąpiono do osuszania zalanych przegród budowlanych.

Osuszanie obejmowało usunięcie wilgoci ze strefy pod posadzkowej oraz osuszenie ścian zawilgoconych na skutek podciągania kapilarnego wilgoci.

 

1 osuszanie budynków po zalaniu 2 infraskan osuszanie budynków 3 Łazany osuszanie po zalaniu

4 usługa osuszania infraskan 5 zalania budynków osuszanie  

  

  

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl