Realizacja osuszania domu jednorodzinnego zalanego na skutek awarii instalacji wodnej w łazience.

Duża skala wycieku i jego położenie pod zabudową gipsowo-kartonową przed ścianki łazienki, spowodowały, że zalanie skutkowało bardzo dużym zagrzybieniem płyt gipsowo-kartonowych.

W związku z powyższym, niezależnie od rozległego osuszania szeregu przyległych pomieszczeń, naprawa obejmowała rozbiórkę zdegradowanych płyt gipsowo-kartonowych łazienki.

Usługa obejmowała osuszanie powierzchniowe ścian i wylewki, osuszanie ciśnieniowe strefy izolacji pod posadzkowej oraz osuszanie strefy izolacji ściany garażu.

 

1osuszanie po zalaniu 3 poważne zalanie łazienki 4 suszenie pozalaniowe 

2 osuszanie zalanej łazienki Rząska

   

Więcej realizacji oraz pełna oferta firmy na stronie głównej www.infraskan.pl