Usługa osuszania podposzadzkowego w mieszkaniu w Krakowie, przy ul.Bohaterów Września.

Mieszkanie to zostało zalane w wyniku uszkodzenia wężyka elastycznego do baterii w kuchni. Wycieki tego rodzaju niestety powodują zazwyczaj najgorsze zalania, gdyż oprócz zazwyczaj spotykanego zalania strefy podposadzkowej i podciagnięcia kapilarnego wilgoci przez ściany, to w przypadku wycieków wody z wężyków elastycznych dochodzi również do zniszczeń mebli, elementów wykończeniowych posadzek oraz do zawilgocenia przekroju wylewki.

W przypadku tego mieszkania problemem był również podkład drzewny pod panelami, który po zalaniu w bardzo szybkim czasie doprowadził do  rozwoju pleśni na styku podkładu i wylewki.

Tak więc ładne, wykończone mieszkanie, po zalaniu musiało przejść gruntowny remont.

Osuszanie obejmowało całą strefę izolacji podposadzkowej oraz powierzchniowe osuszanie ścian i wylewki.

Ze względu na skrajnie niekorzystne warunki zewnętrzne podczas osuszania (bardzo duża zawartość pary wodnej w powietrzu i bardzo wysokie temperatury), proces osuszania był wspomagany mobilnym klimatyzatorem przenośnym, co pozwoliło osiagnośc normatywną zawartość pary wodnej w strefie podposadzkowej.

Pleśń została mechanicznie usunięta z wylewki, a jej resztki zneutralizowane opryskiem pleśniobójczym. Całe mieszkanie po zakończeniu ozonowania poddane zostało ozonowaniu.

     

1zalane mieszkanie usługa osuszania 2 mieszkanie w Krakowie zalanie 3 osuszanie wykonane przez firmę Infra Skan w Krakowie

5 osuszanie zalanego mieszkania podposadzkowo 6 klimatyzator wspomagajacy osuszanie 7 osuszanie mieszkania latem klimatyzator

9 osuszanie pozalaniowe Kraków Bohaterów Września 8 osuszanie mieszkania z użyciem klimatyzatora 4 osuszanie podposadzkowe Kraków