Usługa osuszania mieszkania w Krakowie, przy ul.Dąbskiej.

Osuszanie związane było z wyciekiem wody pod wanną. Ze względu na bardzo silne i rozległe zawilgocenie wylewki oraz ścian pod płytkami ceramicznymi, konieczne okazało się odkucie wszystkich płytek w rejonie wystepującego zawilgocenia.


Nawet tak przygotowane powierzchnie wymagały 15 dni osuszania do momentu osiągnięcia normatywnych wyników, co potwierdzało, że bez odkuwania tych płytek nie byłoby mowy o osuszeniu przekroju wylewki i wilgoci pod płytkami na ścianach.

Odkuwanie płytek nie jest częstym wymogiem, ale w tym konkretnym przypadku nie byłoby mowy o realnym osuszeniu bez wykonania tej czynności.


W korytarzu graniczącym z łazienką dokonano nieniszczącego usunięcia płytki w miejscu wykonywanego otworu tłocznego, gdyż właściel mieszkania nie dysponował zamiennymi płytkami ceramicznymi.

Po zakończeniu osuszania dokonano ozonowania mieszkania oraz jego strefy pod posadzkowej.

  

     

Dabska1 osuszanie Kraków Dabska2 osuszanie mieszkania Kraków Dabska osuszanie popdosadzkowe Kraków

osuszanie bezstratne usuwanie płytek osuszanie pozalaniowe bezstratne usuwanie płytek bezstratne usuwanie płytek podpięcie sprzętu osuszającego 

osuszanie mieszkania w Krakowie osuszanie wentylatorami firma Infraskan