Usługa osuszania domu jednorodzinnego w Prusach.

Osuszanie związane było z wyciekiem wody, który wystąpił na poddaszu użytkowym domu i który pod nieobecność domowników doprowadził do przelania się wody po całej posadzce górnej kondygnacji, po klatce schodowej  oraz po posadzce parteru.
Niestety obie kondygnacje oraz klatka schodowe były wykończone drewnem i uległy bezpowrotnemu uszkodzeniu. Również konstrukcja legarów i wypełniająca je wełna uległy degradacji oraz korozji biologicznej bez szans na ich uratowanie. W tym przypadku całkowicie wykończony dom, niestety wymagał przywrócenia większości posadzek do stanu z etapu surowego zamkniętego.
Osuszanie obejmowało strefę podposadzkową parteru oraz łazienki na poddaszu, jak również rozległe osuszanie powierzchniowe ścian oraz płyty stropowej poddasza.
Do osuszania wykorzystano 3 zestawy ciśnieniowe, 5 osuszaczy kondensacyjnych oraz kilkanaście wentylatorów osiowych oraz promieniowych.
Całe osuszanie było dość trudne i wymagające. Większość przegród osuszono w ciągu 16 dni, ale wybrane przegrody wymagały ok 21 dni prac osuszających.
Po zakończeniu osuszania dokonano ozonowania kubatury domu oraz strefy podposadzkowej.

  

awaria wodna osuszanie Prusy dom po awarii usługa osuszania Infraskan osuszanie łazienki firma Infraskan   

dom po zalaniu Prusy osuszanie firma osuszająca Kraków Prusy osuszanie pozalaniowe domu Infraskan 

osuszanie pozalaniowe wykonane przez firmę infraskan