Usługa osuszania mieszkania w Krakowie.

Osuszanie tego zalanego mieszkania związane było z awarią brodzika. Po zlokalizowaniu wycieku i naprawie defektu, przygotowano kosztorys prac i uzgodniono metodologię osuszania.

Prace zaplanowano na okres, gdy mieszkańcy będa na urlopie, co z jednej strony ograniczyło uciążliwość dla mieszkańców, a z drugiej strony umożliwiło pracę urządzeń na pełnych obrotach.
Dzięki umiarkowanej skali zalania udało się zminimalizować liczbę otworów w posadzce wymaganych w związku z osuszaniem podposadzkowym, na rzecz większej ilości zastosowanych dysz dylatacyjnych.

Dobre przygotowanie posadzki do osuszania podposadzkowego (dobrze udrożniona strefa podposadzkowa) oraz dobrze przygotowane ściany do osuszania (w pełni otwarte pory tynku, usunięte powłoki malarskie), pozwoliły szybko uzyskać świetny efekt prac osuszających przy bardzo napiętym harmonogramie prac remontowych. 

Goszczyńskiego osuszanie budynku Kraków Infraskan ouszanie pozalaniowe budynków osuszanie po zalaniu Kraków 

usługa osuszania Infraskan Kraków zalanie mieszkania Kraków usługa osuszania