Usługa osuszania mieszkania w Krakowie.

Była to kolejna usługa osuszania mieszkania zalanego w wyniku awarii brodzika.

Osuszanie było dość trudne ze względu na duże nasączenie przegród wilgocią, znaczne zalanie strefy pod posadzkowej oraz częściowe zawilgocenie przekroju wylewki.
Osuszanie podposadzkowe wymagało wykonania 9 otworów w posadzce w celu podpięcia pompy ciśnieniowej, separatora wilgoci oraz osuszacza adsorpcyjnego, a osuszanie ścian wymagało zastosowania dwóch osuszaczy i 5 wentylatorów. 

Osuszanie zakończono w 16 dni, a po zakończeniu prac dokonano ozonowania kubatury mieszkania i osuszonej strefy izolacji.

osuszanie pozalaniowe Kraków osuszanie łazienki Corroventa Browar Lubicz osuszanie mieszkania podposadzkowe 

Osuszanie Infraskan Kraków zalanie