Usługa osuszania trzech kondygnacji zalanego domu przy ul. Złotej w Krakowie.

Osuszane obejmowało trzy kondygnacje i związane było z bardzo dużym wyciekiem z niezaprasowanej złączki sytemu Alu-PEX.

Na wszystkich trzech kondygnacjach zalana została strefa podposadzkowa oraz ściany, a dodatkowo na najwyższej kondygnacji, w rejonie awarii, zalaniu uległ również przekrój wylewki.
Do osuszania wykorzystano kilkadziesiąt jednostek sprzętu osuszającego.
Osuszanie podposadzkowe na dwóch kondygnacjach wykonano poprzez odwierty od góry, a na środkowej kondygnacji poprzez odwierty od spodu stropu, co pozwoliło ograniczyć zakres zniszczeń posadzki.

 

 

usługa osuszania podposadzkowego Kraków Złota osuszanie pozalaniowe Złota Kraków

osuszanie pozalaniowe 1 Złota Kraków osuszanie budynku po zalaniu Kraków Złota osuszanie podposadzkowe od spodu stropu - Kraków