Poniżej zamieszczono krótki opis wybranych zleceń osuszania budynków wraz z omówieniem zastosowanej technologii oraz urządzeń.

Zrealizowana usługa obejmowała osuszenie strefy pod posadzkowej w łazience oraz osuszenie ściany przyległej do tej łazienki.

Zalanie nastąpiło w wyniku awarii instalacji pod wanną, w związku z czym konieczne było również osuszenie wnętrza zabudowy wanny.

Ruda Śląska osuszanie 1 Ruda Śląska osuszanie 2 Ruda Śląska osuszanie 3

Mieszkanie w nowo oddanym budynku uległo szybkiemu zawilgoceniu w związku z wyciekiem wody z niezaprasowanej złaczki Al-Pex.
Ze względu na duży wypływ wody nastąpiła szybka migracja wody w całej strefie pod posadzkowej mieszkania.
Do osuszania podposadzkowego wykorzystano pompę ciśnieniową, seprarator wilgoci oraz osuszacz adsorpcyjny.
W trakcie prac zastosowano zarówno tryb pod ciśnieniowy (zasysanie wody do separatora), jak również tryb nadciśnieniowy (tłoczenie suchego powietrza pod posadzkę).
Do osusznia ścian wykorzystano 6 wentylatorów (osiowe oraz promieniowe) oraz wspomagający osuszacz kondensacyjny z pompą kondensatu.
Do osuszania zabudowanych przestrzeni wykorzystano wentylator promieniowy z dyszami tłocznymi, który umożliwia podawanie suchego powietrza za pomocą węży elastycznych.

usługa osuszania mieszkania Kraków wynajem osuszaczy Kraków osuszanie pod posadzkowe Kraków

Występująca wcześniej awaria doprowadziła do zawilgocenia ścian graniczących z łazienką z jednoczesnym silnym zawilgoceniem strefy podposadzkowej.

Do osuszenia ścian wykorzystano wentylatory promieniowy i osiowy firmy Corroventa, oraz dwa panele podczerwieni Corroventa (by Candor GMBH).

W celu osuszenia strefy podposadzkowej  zastosowano zestaw firmy Corroventa w postaci osuszacza adsorpcyjnego, pompy ciśnieniowej oraz separatora wilgoci (w początkowym trybie podciśnieniowym).

Dzięki zastosowanym urządzeniom mieszkańcy mogli użytkować mieszkanie w trakcie trwania prac, gdyż zastosowany zestaw posiadał tzw "tryb cichy", który pozwalał  bardzo ograniczyć hałas w momencie powrotu domowników do domu. 

 

Zielonki osuszanie podposadzkowe Zielonki osuszanie wentylatorem Zielonki osuszanie panelem podczerwieni

Zawilgocenie obejmowało dwie ściany, przy jednoczesnym braku śladów migracji podposadzkowej wody.

W celu ograniczenia uciążliwości dla mieszkanców, do osuszenia ścian zastosowano cichy osuszacz adsorpcyjny z podgrzewaczem powietrza, który tloczył ekstermalnie suche powietrze do wnętrza wydzielonego folią "parawanu", obejmującego zawilgoconą strefę.

osuszanie ścian Kraków

panel podczerwieni Kraków

Osuszanie związane było z zalaniem przez wody opadowe w trakcie bardzo gwałtownej burzy.

W wyniku zalania zawilgoceniu uległy ściany oraz strefa pod posadzkowa osuszanego lokalu.

Do osuszania ścian wykorzystano turbowentylatory DriEaz Sahara Pro oraz osuszacze adsorpcyjny i kondensacyjny, natomiast do osuszenia strefy izolacji zastosowano pompę ciśnieniową wraz z separatorem wilgoci. Ze względu na licznie występującą zabudowę gipsowo kartonową ścian, po wykonaniu małych otworów w zabudowie G-K (na poziomie nie widocznym po założeniu cokołów), do wnętrza ściany szkieletowej tłoczone było bardzo suche powietrze z osuszacza adsorpcyjnego.

Osuszanie - Krakow

Osuszanie związane było z wystąpieniem awarii wodnej, a które doprowadziło do zalania strefy izolacji kondygnacji parterowej, na powierzchni około 50 m2.

Do osuszania wykorzystano zestaw ciśnieniowy z osuszaczem adsorpcyjnym oraz dodatkowy osuszacz kondensacyjny (z pompą kondensatu) i turbowentylatory

Osuszanie - Zendek

Zlecenie dotyczyło usunięcia zawilgocenia domu jednorodzinnego, które związane było z awarią przyłacza wodociągowego.

Do osuszenia ścian wykorzystano turbowentylatory i osuszacz kondensacyjny, natomiast do osuszenia strefy izolacji wykorzystano zestaw ciśnieniowy firmy Corroventa.

Osuszanie - Zabierzow

Osuszania przedmiotowego domu związane było z wystąpieniem z pozoru błachej przyczyny, a mianowicie w trakcie prac wykończeniowych jeden z pracowników nie dokręcił tymczasowego kranu po umyciu rąk na wiaderkiem.

Woda kapiąca przez całą noc rozlała się na znacznej powierzchni wylewki anchydrytowej i wnikając przez dylatacje zalała strefę pod posadzkową.

Osuszanie obejmowało usunięcie wilgoci ze ścian, wylewki oraz zawilgoconej strefy izolacji 

Osuszanie - Chrzanow

Występująca awaria instalacji doprowadziła do zalania strefy izolacji domu jednorodzinnego, jednakże ze względu na ekstremalnie grubą izolację pod posadzką (ok 30 cm), nie było ozak zniszczenia przyziemia ścian w rejonie wystąpienia awarii.

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom wykończenia domu i mając na celu ograniczenie strat związanych z wierceniem otworów w posadzce, zdecydowano się na osuszanie podposadzkowe z wykorzystaniem otworów wierconych od spodu przez płytę betonową.

W ten sposób ograniczono zniszczenia w domu, przy jednoczesnym uzyskaniu oczekiwanego efektu zaniku wilgoci strefy podposadzkowej.

Osuszanie - Czestochowa

Osuszanie ścian oraz strefy izolacji domu jednorodzinnego w związku z awarią instalacji wodnej.

Do osuszania wykorzystano turbowentylatory DriEaz Sahara Pro, osuszacz kondensacyjny oraz zestaw do osuszania pod posadzkowego Corroventa. 

Osuszanie - Bierun