Poniżej zamieszczono krótki opis wybranych zleceń osuszania budynków wraz z omówieniem zastosowanej technologii oraz urządzeń.

Usługa osuszania trzech kondygnacji zalanego domu przy ul. Złotej w Krakowie.

Osuszane obejmowało trzy kondygnacje i związane było z bardzo dużym wyciekiem z niezaprasowanej złączki sytemu Alu-PEX.

Na wszystkich trzech kondygnacjach zalana została strefa podposadzkowa oraz ściany, a dodatkowo na najwyższej kondygnacji, w rejonie awarii, zalaniu uległ również przekrój wylewki.
Do osuszania wykorzystano kilkadziesiąt jednostek sprzętu osuszającego.
Osuszanie podposadzkowe na dwóch kondygnacjach wykonano poprzez odwierty od góry, a na środkowej kondygnacji poprzez odwierty od spodu stropu, co pozwoliło ograniczyć zakres zniszczeń posadzki.

 

 

usługa osuszania podposadzkowego Kraków Złota osuszanie pozalaniowe Złota Kraków

osuszanie pozalaniowe 1 Złota Kraków osuszanie budynku po zalaniu Kraków Złota osuszanie podposadzkowe od spodu stropu - Kraków

Realizacja z osuszania w Krakowie przy ul.Jaworskiego.

Osuszanie tego mieszkania w Krakowie związane było z przeciekiem w rejonie odpływu liniowego .

Jako, że zakres zniszczeń był lokalny i bez oznak migracji podposadzkowej wilgoci, a klientom zależało na jak najmniejszej ingerencji w komfort użytkowania mieszkania, osuszanie wykonano z zastosowaniem paneli podczerwieni oraz super cichego osuszacza Corroventa K3 ESHP. Taka konfiguracja sprzętu pozwoliła osiagnąc zamierzony efekt osuszenia przegród przy minimalnym wpływie na funkcjonowanie mieszkańców.

Osuszanie panelami podczerwieni Kraków osuszanie pozalaniowe panelami podczerwieni Kraków Usługa osuszania panelami podczerwieni Kraków

 

Zrealizowana usługa obejmowała osuszenie strefy pod posadzkowej w łazience oraz osuszenie ściany przyległej do tej łazienki.

Zalanie nastąpiło w wyniku awarii instalacji pod wanną, w związku z czym konieczne było również osuszenie wnętrza zabudowy wanny.

Ruda Śląska osuszanie 1 Ruda Śląska osuszanie 2 Ruda Śląska osuszanie 3

Mieszkanie w nowo oddanym budynku uległo szybkiemu zawilgoceniu w związku z wyciekiem wody z niezaprasowanej złaczki Al-Pex.
Ze względu na duży wypływ wody nastąpiła szybka migracja wody w całej strefie pod posadzkowej mieszkania.
Do osuszania podposadzkowego wykorzystano pompę ciśnieniową, seprarator wilgoci oraz osuszacz adsorpcyjny.
W trakcie prac zastosowano zarówno tryb pod ciśnieniowy (zasysanie wody do separatora), jak również tryb nadciśnieniowy (tłoczenie suchego powietrza pod posadzkę).
Do osusznia ścian wykorzystano 6 wentylatorów (osiowe oraz promieniowe) oraz wspomagający osuszacz kondensacyjny z pompą kondensatu.
Do osuszania zabudowanych przestrzeni wykorzystano wentylator promieniowy z dyszami tłocznymi, który umożliwia podawanie suchego powietrza za pomocą węży elastycznych.

usługa osuszania mieszkania Kraków wynajem osuszaczy Kraków osuszanie pod posadzkowe Kraków

Występująca wcześniej awaria doprowadziła do zawilgocenia ścian graniczących z łazienką z jednoczesnym silnym zawilgoceniem strefy podposadzkowej.

Do osuszenia ścian wykorzystano wentylatory promieniowy i osiowy firmy Corroventa, oraz dwa panele podczerwieni Corroventa (by Candor GMBH).

W celu osuszenia strefy podposadzkowej  zastosowano zestaw firmy Corroventa w postaci osuszacza adsorpcyjnego, pompy ciśnieniowej oraz separatora wilgoci (w początkowym trybie podciśnieniowym).

Dzięki zastosowanym urządzeniom mieszkańcy mogli użytkować mieszkanie w trakcie trwania prac, gdyż zastosowany zestaw posiadał tzw "tryb cichy", który pozwalał  bardzo ograniczyć hałas w momencie powrotu domowników do domu. 

Zielonki osuszanie podposadzkoweZielonki osuszanie wentylatoremZielonki osuszanie panelem podczerwieni

Zawilgocenie obejmowało dwie ściany, przy jednoczesnym braku śladów migracji podposadzkowej wody.

W celu ograniczenia uciążliwości dla mieszkanców, do osuszenia ścian zastosowano cichy osuszacz adsorpcyjny z podgrzewaczem powietrza, który tloczył ekstermalnie suche powietrze do wnętrza wydzielonego folią "parawanu", obejmującego zawilgoconą strefę.

osuszanie ścian Kraków

panel podczerwieni Kraków

Osuszanie związane było z zalaniem przez wody opadowe w trakcie bardzo gwałtownej burzy.

W wyniku zalania zawilgoceniu uległy ściany oraz strefa pod posadzkowa osuszanego lokalu.

Do osuszania ścian wykorzystano turbowentylatory DriEaz Sahara Pro oraz osuszacze adsorpcyjny i kondensacyjny, natomiast do osuszenia strefy izolacji zastosowano pompę ciśnieniową wraz z separatorem wilgoci. Ze względu na licznie występującą zabudowę gipsowo kartonową ścian, po wykonaniu małych otworów w zabudowie G-K (na poziomie nie widocznym po założeniu cokołów), do wnętrza ściany szkieletowej tłoczone było bardzo suche powietrze z osuszacza adsorpcyjnego.

Osuszanie - Krakow

Osuszanie związane było z wystąpieniem awarii wodnej, a które doprowadziło do zalania strefy izolacji kondygnacji parterowej, na powierzchni około 50 m2.

Do osuszania wykorzystano zestaw ciśnieniowy z osuszaczem adsorpcyjnym oraz dodatkowy osuszacz kondensacyjny (z pompą kondensatu) i turbowentylatory

Osuszanie - Zendek

Zlecenie dotyczyło usunięcia zawilgocenia domu jednorodzinnego, które związane było z awarią przyłacza wodociągowego.

Do osuszenia ścian wykorzystano turbowentylatory i osuszacz kondensacyjny, natomiast do osuszenia strefy izolacji wykorzystano zestaw ciśnieniowy firmy Corroventa.

Osuszanie - Zabierzow

Osuszania przedmiotowego domu związane było z wystąpieniem z pozoru błachej przyczyny, a mianowicie w trakcie prac wykończeniowych jeden z pracowników nie dokręcił tymczasowego kranu po umyciu rąk na wiaderkiem.

Woda kapiąca przez całą noc rozlała się na znacznej powierzchni wylewki anchydrytowej i wnikając przez dylatacje zalała strefę pod posadzkową.

Osuszanie obejmowało usunięcie wilgoci ze ścian, wylewki oraz zawilgoconej strefy izolacji 

Osuszanie - Chrzanow