Przykładowe realizacje związane z osuszaniem budynków

Poniżej zamieszczono krótki opis wybranych zleceń osuszania budynków wraz z omówieniem zastosowanej technologii oraz urządzeń.

 

KRAKÓW - osuszanie silnie zalanego mieszkania

Prace osuszające dotyczyły usunięcia bardzo silnego zawilgocenia z przegród budowlanych, na ok 80m2 powierzchni mieszkania.

Zalanie wystąpiło w wyniku awarii pionu kanalizacyjnego i doprowadziło do bardzo mocnego podciagania kapilarnego wilgoci przez ściany, jak również do zalegania znacznych ilości wody w strefie podposadzkowej.

Do osuszania wykorzystano 2 zestawy ciśnieniowe corroventa , 11 wentylatorów osiowych, 4 turbowentylatory promieniowe i osuszacze adsorpcyjny oraz kondensacyjny.

corroventa KrakówCorroventaosuszacz kondensacyjny Krakówosuszanie strefy izolacji Kraków

ZIELONKI - osuszanie mieszkania w związaku z wyciekiem z kabiny prysznicowej

Występująca wcześniej awaria doprowadziła do zawilgocenia ścian graniczących z łazienką z jednoczesnym silnym zawilgoceniem strefy podposadzkowej.

Do osuszenia ścian wykorzystano wentylatory promieniowy i osiowy firmy Corroventa, oraz dwa panele podczerwieni Corroventa (by Candor GMBH).

W celu osuszenia strefy podposadzkowej  zastosowano zestaw firmy Corroventa w postaci osuszacza adsorpcyjnego, pompy ciśnieniowej oraz separatora wilgoci (w początkowym trybie podciśnieniowym).

Dzięki zastosowanym urządzeniom mieszkańcy mogli użytkować mieszkanie w trakcie trwania prac, gdyż zastosowany zestaw posiadał tzw "tryb cichy", który pozwalał  bardzo ograniczyć hałas w momencie powrotu domowników do domu. 

Zielonki osuszanie podposadzkoweZielonki osuszanie wentylatoremZielonki osuszanie panelem podczerwieni


KRAKÓW -  osuszenie ścian zawilgoconych w wyniku awarii instalacji wodnej.

Zawilgocenie obejmowało dwie ściany, przy jednoczesnym braku śladów migracji podposadzkowej wody.

W celu ograniczenia uciążliwości dla mieszkanców, do osuszenia ścian zastosowano cichy osuszacz adsorpcyjny z podgrzewaczem powietrza, który tloczył ekstermalnie suche powietrze do wnętrza wydzielonego folią "parawanu", obejmującego zawilgoconą strefę.

osuszanie ścian Kraków

panel podczerwieni Kraków

 

 

 


Kraków – osuszanie sali fitness budynku wielorodzinnego

Osuszanie związane było z zalaniem przez wody opadowe w trakcie bardzo gwałtownej burzy.

W wyniku zalania zawilgoceniu uległy ściany oraz strefa pod posadzkowa osuszanego lokalu.

Do osuszania ścian wykorzystano turbowentylatory DriEaz Sahara Pro oraz osuszacze adsorpcyjny i kondensacyjny, natomiast do osuszenia strefy izolacji zastosowano pompę ciśnieniową wraz z separatorem wilgoci. Ze względu na licznie występującą zabudowę gipsowo kartonową ścian, po wykonaniu małych otworów w zabudowie G-K (na poziomie nie widocznym po założeniu cokołów), do wnętrza ściany szkieletowej tłoczone było bardzo suche powietrze z osuszacza adsorpcyjnego.

Osuszanie - Krakow


Zendek – osuszanie domu jednorodzinnego 

Osuszanie związane było z wystąpieniem awarii wodnej, a które doprowadziło do zalania strefy izolacji kondygnacji parterowej, na powierzchni około 50 m2.

Do osuszania wykorzystano zestaw ciśnieniowy z osuszaczem adsorpcyjnym oraz dodatkowy osuszacz kondensacyjny (z pompą kondensatu) i turbowentylatory

Osuszanie - Zendek


Zabierzów – Osuszanie domu jednorodzinnego

Zlecenie dotyczyło usunięcia zawilgocenia domu jednorodzinnego, które związane było z awarią przyłacza wodociągowego.

Do osuszenia ścian wykorzystano turbowentylatory i osuszacz kondensacyjny, natomiast do osuszenia strefy izolacji wykorzystano zestaw ciśnieniowy firmy Corroventa.

Osuszanie - Zabierzow


Chrzanów – Osuszanie strefy podposadzkowej w wykańczanym domu jednorodzinnym

Osuszania przedmiotowego domu związane było z wystąpieniem z pozoru błachej przyczyny, a mianowicie w trakcie prac wykończeniowych jeden z pracowników nie dokręcił tymczasowego kranu po umyciu rąk na wiaderkiem.

Woda kapiąca przez całą noc rozlała się na znacznej powierzchni wylewki anchydrytowej i wnikając przez dylatacje zalała strefę pod posadzkową.

Osuszanie obejmowało usunięcie wilgoci ze ścian, wylewki oraz zawilgoconej strefy izolacji 

Osuszanie - Chrzanow


Częstochowa – Osuszanie domu jednorodzinnego

Występująca awaria instalacji doprowadziła do zalania strefy izolacji domu jednorodzinnego, jednakże ze względu na ekstremalnie grubą izolację pod posadzką (ok 30 cm), nie było ozak zniszczenia przyziemia ścian w rejonie wystąpienia awarii.

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom wykończenia domu i mając na celu ograniczenie strat związanych z wierceniem otworów w posadzce, zdecydowano się na osuszanie podposadzkowe z wykorzystaniem otworów wierconych od spodu przez płytę betonową.

W ten sposób ograniczono zniszczenia w domu, przy jednoczesnym uzyskaniu oczekiwanego efektu zaniku wilgoci strefy podposadzkowej.

Osuszanie - Czestochowa


Bieruń – osuszanie domu jednorodzinnego

Osuszanie ścian oraz strefy izolacji domu jednorodzinnego w związku z awarią instalacji wodnej.

Do osuszania wykorzystano turbowentylatory DriEaz Sahara Pro, osuszacz kondensacyjny oraz zestaw do osuszania pod posadzkowego Corroventa. 

Osuszanie - Bierun


Kraków – osuszanie domu jednorodzinnego

Prace osuszajace dotyczyły domu jednorodzinnego zalanego w wyniku awarii instalacji CWU.

Osuszanie - krakow 2