Firma Infra Skan oferuje usługi związane z rejestracją i analizą warunków wilgotnościowo – temperaturowych powietrza w pomieszczeniach.

Firma Infra Skan oferuje usługi związane z rejestracją i analizą warunków wilgotnościowo – temperaturowych powietrza w pomieszczeniach.

Rejestracja tych warunków związana jest najczęściej z analizą sytuacji prowadzących do rozwoju pleśni i grzybów w pomieszczeniach i pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak się zmienia wilgotność i temperatura w pomieszczeniach, co w połączeniu z analizą stopnia zaizolowania przegród pozwala wysuwać wnioski dotyczące ewentualnej kondensacji pary wodnej w obiekcie.

Analiza tych warunków pozwala również wykazać czy parametry powietrza zarejestrowane w dłuższym czasie są korzystne ze względów zdrowotnych oraz, czy zastosowana wentylacja w wystarczającym stopniu pozwala na utrzymanie jakości powietrza na optymalnym poziomie.

Okres rejestracji jak również interwał pomiarów jest dobierany w zależności od potrzeb i dzięki późniejszej analizie wyników na komputerze pozwala w bardzo szczegółowy sposób śledzić zmiany badanych parametrów.